Färila

Forkod
216104
Namn
Färila
Indelning
medeltiden utbrutet Ytterhogdal, 1748 utbrutet Los, 1923-01-01 utbrutet Kårböle som annex (förut kapellag)
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
1300-talet eget, senare -1608 Ljusdal, 1608-02-19-17,
Husförhörslängd
1721-
Arkiv
typarkiv.

Administrativ historik

Namn
Färila
Geo-id
216104001
Tid
0 - 1747
succ
Färila 216104002
1748 - 1922
succ
Los 216103001
1748 - 1930
Namn
Färila
Geo-id
216104002
Tid
1748 - 1922
pre
Färila 216104001
0 - 1747
succ
Färila 216104000
1923 - 9999
succ
Kårböle 216105000
1923 - 9999
Namn
Färila
Geo-id
216104000
Tid
1923 - 9999
pre
Färila 216104002
1748 - 1922