Karlshamn

Forkod
108201
Namn
Karlshamn
Indelning
1664 utbruten ur Asarum, 1865 införlivat Frisholmens kastellförsarnling.
Län
Blekinge
Övrigt
födelser vid Karlshamns lasarett 1903-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet,- 1854-1932 särskilda kyrkoböcker för kronohäktet, i landsarkivet.
Pastorat
1664-1701 eget, 1701-05-21-1753 Karlshamn och Asarum, 1753-1864 Karlshamn, Asarum och Frisholmen, 1865- eget.
Husförhörslängd
(1680), 1794-(lucka 1819).

Administrativ historik

Namn
Karlshamn
Geo-id
108201000
Tid
1664 - 9999
pre
Asarum 108205001
0 - 1663