Asarum

Forkod
108205
Namn
Asarum
Indelning
1664 utbrutet Karlshamn, 1883-01-01 (beslut 1872-03-27) utbrutet Ringamåla.
Län
Blekinge
Pastorat
-1701 eget, 1701-05-21-1865 Karlshamn, 1866-1882 eget, 1883Asarum och Ringamåla.
Husförhörslängd
(1683), 1794-

Administrativ historik

Namn
Asarum
Geo-id
108205001
Tid
0 - 1663
succ
Asarum 108205002
1664 - 1882
succ
Karlshamn 108201000
1664 - 9999
Namn
Asarum
Geo-id
108205002
Tid
1664 - 1882
pre
Asarum 108205001
0 - 1663
succ
Ringamåla 108202000
1883 - 9999
succ
Asarum 108205000
1883 - 9999
Namn
Asarum
Geo-id
108205000
Tid
1883 - 9999
pre
Asarum 108205002
1664 - 1882