Kärnbo

Forkod
48600
Namn
Kärnbo
Alias
Kjermbo
Indelning
1605 utbrutet Mariefred, 1967-01-01 uppgått i Mariefred.
Län
Södermanlands
Pastorat
-1529 Kärnbo och Taxinge, 1529-1532 eget, 1532-1605 Kärnbo och Taxinge, 1605- Mariefred.
Husförhörslängd
1772-1966.

Administrativ historik

Namn
Kärnbo
Geo-id
48604001
Tid
0 - 1966
succ
Mariefred 48604000
1967 - 9999