Mariefred

Forkod
48604
Namn
Mariefred
Indelning
1605 utbruten ur Kärnbo, 1967-01-01 införlivat Kärnbo.
Län
Södermanlands
Pastorat
1605-1966 Mariefred, Kärnbo och Taxinge, 1967-1971 Mariefred och Taxinge, 1972- eget.
Husförhörslängd
1689-.

Administrativ historik

Namn
Kärnbo
Geo-id
48604001
Tid
0 - 1966
succ
Mariefred 48604000
1967 - 9999
Namn
Mariefred
Geo-id
48604002
Tid
0 - 1966
succ
Mariefred 48604000
1967 - 9999
Namn
Mariefred
Geo-id
48604000
Tid
1967 - 9999
pre
Mariefred 48604002
0 - 1966
pre
Kärnbo 48604001
0 - 1966