Arnö

Forkod
38100
Namn
Arnö
Alias
Arvika stadsförsamling, Bond-Arnö
Indelning
möjligen införlivat Oknö (se detta ord), 1943-01-01 uppgått i Kungs-Husby (samt Aspö och Vallby).
Län
Uppsala
1943-01-01 vid församlingens upplösning överfört en avsevärd del (Oknö) från Uppsala län till Aspö församling och Södermanlands län.
Pastorat
medeltiden Lillkyrka, därefter -1799 eget, 1799-1942-12-31 Vallby.
Husförhörslängd
1746-1942.

Administrativ historik

Namn
Arnö
Geo-id
38112002
Tid
0 - 1942
succ
Aspö (d-län) 48603000
1943 - 9999
succ
Kungs-husby 38112000
1943 - 9999