Köping

Forkod
198301
Namn
Köping
Alias
Laglösaköping
Indelning
1920-01-01 införlivat Köpings landsförsamling.
Län
Västmanlands
Övrigt
födelser vid Köpings lasarett 1936-1946 införda i särskild födelsebok, som förvaras hos pastorsämbetet.
Pastorat
-1867 Köpings stadsförsamling, Köpings landsförsamling och Kungs-Barkarö, 1867-1919 Köpings stadsförsamling och Köpings landsförsamling, 1920- eget.
Husförhörslängd
1732-.
Arkiv
en äldre husförhörslängd finns, men begynnelseår oklart.

Administrativ historik

Namn
Köpings stads
Geo-id
198301001
Tid
0 - 1919
succ
Köping (u-län) 198301000
1920 - 9999
Namn
Köpings lands
Geo-id
198301002
Tid
0 - 1919
succ
Köping (u-län) 198301000
1920 - 9999
Namn
Köping (u-län)
Geo-id
198301000
Tid
1920 - 9999