Kristinehamn

Forkod
178101
Namn
Kristinehamn
Indelning
1642-10-29 utbruten ur Varnum, 1960 införlivat Varnum.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Övrigt
födelser vid Emma Perssons förlossningshem 1930-1937 samt Kristinehamns Sjukstuga 1924-1940 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Kristinehamns Sjukstuga
Pastorat
1642-1644 Varnum, 1645-1959 Kristinehamn och Varnum, 1960-1973 eget, 1974-Kristinehamn och Ölme.
Husförhörslängd
(1730), 1756-.

Administrativ historik

Namn
Varnum
Geo-id
178101001
Tid
0 - 1641
succ
Varnum 178101002
1642 - 1959
succ
Kristinehamn 178101003
1642 - 1959
Namn
Varnum
Geo-id
178101002
Tid
1642 - 1959
pre
Varnum 178101001
0 - 1641
succ
Kristinehamn 178101000
1960 - 9999
Namn
Kristinehamn
Geo-id
178101003
Tid
1642 - 1959
pre
Varnum 178101001
0 - 1641
succ
Kristinehamn 178101000
1960 - 9999
Namn
Kristinehamn
Geo-id
178101000
Tid
1960 - 9999
pre
Varnum 178101002
1642 - 1959
pre
Kristinehamn 178101003
1642 - 1959