Kristvalla

Forkod
88104
Namn
Kristvalla
Indelning
1656-10-14 utbruten ur Förlösa (och Dörby).
Län
Kalmar
Pastorat
-1961 eget, 1962- Madesjö.
Husförhörslängd
1787-.

Administrativ historik

Namn
Kristvalla
Geo-id
88104000
Tid
1656 - 9999
pre
Förlösa 88007001
0 - 1655