Förlösa

Forkod
88007
Namn
Förlösa
Indelning
1656-10-14 utbrutet Kristvalla.
Län
Kalmar
Pastorat
-1961 eget, 1962-1976 Åby, 1977- Förlösa och Kläckeberga.
Husförhörslängd
1786-

Administrativ historik

Namn
Förlösa
Geo-id
88007001
Tid
0 - 1655
succ
Förlösa 88007000
1656 - 9999
succ
Kristvalla 88104000
1656 - 9999
Namn
Förlösa
Geo-id
88007000
Tid
1656 - 9999
pre
Förlösa 88007001
0 - 1655