Kungsholm eller Ulrika Eleonora

Forkod
18018
Namn
Kungsholm eller Ulrika Eleonora
Alias
Munklägret, Ulrika Eleonora
Indelning
1671-03-22 utbruten ur Klara, omkring 1850 utbrutet Stockholms stads och läns kurhus, omkring 1860 utbrutet Serafimerlasarettet, omkring 1865 utbrutet Frimurarebarnhuset, 1889 införlivat Allmänna förs
Län
Stockholms
Övrigt
Bromma var prebende 1818-1846, ej annex vilket stundom uppges; oklart var födelser vid Serafimerlasarettet 1752-är införda, födelser vid Allmänna BB 1858-1912 samt vid Sankt Eriks BB 1938-1946 införda
Pastorat
1671-10-13-1685 Kungsholm och Solna, 1685-1924 eget, 1925-01-01-1925-04-30 Kungsholm och Sankt Göran, 1925-05-01eget.
Husförhörslängd
1689-1870.

Administrativ historik

Namn
Kungsholm eller ulrika eleonora
Geo-id
18018001
Tid
1671 - 1924
Namn
Kungsholm eller ulrika eleonora
Geo-id
18018000
Tid
1925 - 9999