Kungs-Husby

Forkod
38112
Namn
Kungs-Husby
Indelning
1943-01-01 införlivat Arnö.
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan Veckholm.
Husförhörslängd
1765-.

Administrativ historik

Namn
Kungs-husby
Geo-id
38112001
Tid
0 - 1942
succ
Kungs-husby 38112000
1943 - 9999
Namn
Arnö
Geo-id
38112002
Tid
0 - 1942
succ
Aspö (d-län) 48603000
1943 - 9999
succ
Kungs-husby 38112000
1943 - 9999
Namn
Kungs-husby
Geo-id
38112000
Tid
1943 - 9999
pre
Kungs-husby 38112001
0 - 1942
pre
Arnö 38112002
0 - 1942