Kvarsebo

Forkod
58116
Namn
Kvarsebo
Alias
Christinae kapell, Kristine kapell
Indelning
1615 utbruten ur Östra Husby.
Län
Östergötlands
1860-12-11 överfört Ingevallshytta och 1887-12-22 Häradstorp från Kvarsebo i Östergötlands län till Tunaberg i Södermanlands län.
Pastorat
1615-1620 Lunda, 1620-1961 eget, 1962- Krokek.
Husförhörslängd
1774-.

Administrativ historik

Namn
Kvarsebo
Geo-id
58116000
Tid
1615 - 9999
pre
Östra husby 58125001
0 - 1614