husby

Forkod
58100
Namn
husby
Län
Östergötlands
Länkar
Östra Husby

Administrativ historik

Namn
Östra husby
Geo-id
58125001
Tid
0 - 1614
succ
Kvarsebo 58116000
1615 - 9999
succ
Östra husby 58125000
1615 - 9999
Namn
Östra husby
Geo-id
58125000
Tid
1615 - 9999
pre
Östra husby 58125001
0 - 1614