Kyrkhult

Forkod
106003
Namn
Kyrkhult
Indelning
1865-05-01 utbruten ur Jämshög.
Län
Blekinge
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1865-.

Administrativ historik

Namn
Kyrkhult
Geo-id
106003000
Tid
1863 - 9999
pre
Jämshög 106071001
0 - 1862