Jämshög

Forkod
106071
Namn
Jämshög
Alias
Gämsö, Gemsjö
Indelning
1865-05-01 utbrutet Kyrkhult, 1940-01-01 indelad i två kbfd: Jämshögs kbfd och Olofströms kbfd.
Län
Blekinge
Pastorat
tidigt Näsum, -1863 Jämshög och Näsum; 1864- (beslut 1857-05-12) eget.
Husförhörslängd
(1689), 1816-.
Arkiv
1803-09-01 och 1884-07-28 brand, delar förstörda.

Administrativ historik

Namn
Jämshög
Geo-id
106071001
Tid
0 - 1862
succ
Kyrkhult 106003000
1863 - 9999
succ
Jämshög 106071000
1863 - 9999
Namn
Jämshög
Geo-id
106071000
Tid
1863 - 9999
pre
Jämshög 106071001
0 - 1862