Laholm

Forkod
138101
Namn
Laholm
Alias
Laholms stadsförsamling
Indelning
1972-01-01 införlivat Laholms landsförsamling.
Län
Hallands
Pastorat
-1971 Laholms stadsförsamling och Laholms landsförsamling, 1972- Laholm och Skummeslöv.
Husförhörslängd
1803-

Administrativ historik

Namn
Laholms stads
Geo-id
138101001
Tid
0 - 1971
succ
Laholm 138101000
1972 - 9999
Namn
Laholms lands
Geo-id
138101002
Tid
0 - 1971
succ
Laholm 138101000
1972 - 9999
Namn
Laholm
Geo-id
138101000
Tid
1972 - 9999