Laxsjö

Forkod
230905
Namn
Laxsjö
Indelning
1887-03-03 (beslut 1872-06-21) utbruten ur Föllinge, stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-04-21 förklarad annexförsamling.
Län
Jämtlands
Övrigt
1787 överfört från Hammerdal till Föllinge.
Pastorat
Föllinge.
Husförhörslängd
  • 1887,

Administrativ historik

Namn
Laxsjö
Geo-id
230905000
Tid
1887 - 9999
pre
Föllinge 230906004
1846 - 1886