Föllinge

Forkod
230906
Namn
Föllinge
Indelning
1842 utbrutet Frostviken, 1846 utbrutet Hotagen, 1887-03-03 (beslut 1872-06-21) utbrutet Laxsjö.
Län
Jämtlands
före 1810-05-07 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
-1746 Lit, 1746-1842 eget, 1842-1846 Föllinge och Frostviken, 18461861 Föllinge, Frostviken och Hotagen, 1861-05-01-1887 Föllinge och Hotagen, 1887-03-03 (beslut 1872-06-21) Föllinge, Laxsjö och Hotag
Husförhörslängd
1693-.

Administrativ historik

Namn
Föllinge
Geo-id
230906001
Tid
0 - 1786
succ
Föllinge 230906002
1787 - 1841
Namn
Föllinge
Geo-id
230906002
Tid
1787 - 1841
pre
Föllinge 230906001
0 - 1786
pre
Hammerdal 231304002
1781 - 1786
succ
Föllinge 230906003
1842 - 1845
succ
Frostviken 231305000
1842 - 9999
Namn
Föllinge
Geo-id
230906003
Tid
1842 - 1845
pre
Föllinge 230906002
1787 - 1841
succ
Föllinge 230906004
1846 - 1886
succ
Hotagen 230907000
1846 - 9999
Namn
Föllinge
Geo-id
230906004
Tid
1846 - 1886
pre
Föllinge 230906003
1842 - 1845
succ
Laxsjö 230905000
1887 - 9999
succ
Föllinge 230906000
1887 - 9999
Namn
Föllinge
Geo-id
230906000
Tid
1887 - 9999
pre
Föllinge 230906004
1846 - 1886