Lekvattnet

Forkod
173702
Namn
Lekvattnet
Indelning
1851 (beslut 1844-10-15 och 1849-09-19) utbruten ur Fryksände (och Östmark) som (oegentlig) kapellförsamling; 1922-02-24 annexförsamling.
Län
Värmlands
Pastorat
Fryksände.
Husförhörslängd
1851-.

Administrativ historik

Namn
Lekvattnet
Geo-id
173702000
Tid
1851 - 9999
pre
Östmark 173705001
1765 - 1850