Östmark

Forkod
173705
Namn
Östmark
Indelning
1765 utbruten ur Fryksände som kapellförsamling, 1785-04-04 annexförsamling, 1851 utbrutet Lekvattnet.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1821 Fryksdals pastorat (se Sunne), 1821-05-01(beslut 1814-04-20) - 1878 Fryksände, 1878-05-01 (beslut 1855-11-23) - 1984 eget, 1985- Östmark och Vitsand.
Husförhörslängd
1773,

Administrativ historik

Namn
Östmark
Geo-id
173705001
Tid
1765 - 1850
pre
Fryksände 173701001
0 - 1764
succ
Lekvattnet 173702000
1851 - 9999
succ
Östmark 173705000
1851 - 9999
Namn
Östmark
Geo-id
173705000
Tid
1851 - 9999
pre
Östmark 173705001
1765 - 1850