Lingbo

Forkod
210103
Namn
Lingbo
Indelning
1915-05-01 utbruten ur Skog som kapellag, 1917-01-01 kapellförsamling, 1923-01-19 annexförsamling.
Län
Gävleborgs
Pastorat
-1973 Skog, 1974- Ockelbo.

Administrativ historik

Namn
Lingbo
Geo-id
210103000
Tid
1917 - 9999