Skog

Forkod
218203
Namn
Skog
Indelning
1324 utbruten ur Hanebo, 1915-05-01 inrättat Lingbo kapellag, 1917-01-01 utbrutet Lingbo.
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
1324-1915 eget, 1915-05-01-1973 Skog och Lingbo, 1974- eget.
Husförhörslängd
(1737), 1760,

Administrativ historik

Namn
Skog (x-län)
Geo-id
218203001
Tid
0 - 1916
succ
Lingbo 210103000
1917 - 9999
succ
Skog (x-län) 218203000
1917 - 9999
Namn
Skog (x-län)
Geo-id
218203000
Tid
1917 - 9999