Linköpings Berga

Forkod
58033
Namn
Linköpings Berga
Alias
Berga
Indelning
1972-01-01 utbruten ur Linköpings Sankt Lars.
Län
Östergötlands
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Linköpings berga (e-län)
Geo-id
58033000
Tid
1972 - 9999