Linköpings Sankt Lars

Forkod
58002
Namn
Linköpings Sankt Lars
Alias
Lars, Sankt Lars
Indelning
1972-01-01 utbrutet Linköpings Berga och Linköpings Johannelund.
Län
Östergötlands
Pastorat
till omkring 1866 eget, sedan -1961 Linköping (domkyrko), 1962- eget.
Husförhörslängd
1789-

Administrativ historik

Namn
Linköpings sankt lars
Geo-id
58002001
Tid
0 - 1971
Namn
Linköpings sankt lars
Geo-id
58002000
Tid
1972 - 9999