Åsarne

Forkod
232606
Namn
Åsarne
Indelning
1764 utbruten ur Berg som kapellförsamling, åtminstone så småningom faktisk annexförsamling, 1922-04-21 även till namnet annexförsamling.
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07 Jämtlands län.
Övrigt
uppges ibland vara bildad 1882, men detta årtal står endast för utvidgning av församlingen och inrättande av jordebokssocken.
Pastorat
Berg.
Husförhörslängd
1861,

Administrativ historik

Namn
Åsarne
Geo-id
232606000
Tid
1764 - 9999