Berg

Forkod
232601
Namn
Berg
Indelning
1764 utbrutet Åsarne.
Län
Jämtlands
före 1810-05-07 Västernorrlands län.
Pastorat
1300-talet eget, 1400-talet-1650 Oviken, 1650-1764 Berg, Rätan och Klövsjö, 1764- o 1920 Berg, Åsarne, Rätan och Klövsjö, 1920-05-01- Berg och Asarne.
Husförhörslängd
(1695), 1772-.

Administrativ historik

Namn
Berg (z-län)
Geo-id
232601001
Tid
0 - 1763
succ
Berg (z-län) 232601000
1764 - 9999
succ
Åsarne 232606000
1764 - 9999
Namn
Berg (z-län)
Geo-id
232601000
Tid
1764 - 9999