Linsell

Forkod
236102
Namn
Linsell
Indelning
1798 utbruten ur Sveg som kapellförsamling, 1870-05-12 faktisk annexförsamling, 1922-04-21 till namnet annexförsamling.
Län
Jämtlands
-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Övrigt
tidvis vissa kyrkobokförda i Hede (se Tännäs) lappförsamling.
Pastorat
Sveg.
Husförhörslängd
1811-.

Administrativ historik

Namn
Linsell
Geo-id
236102000
Tid
1798 - 9999
pre
Sveg 236101001
0 - 1797