Sveg

Forkod
236101
Namn
Sveg
Indelning
omkring 1400 utbrutet Hede, 1407 utbrutet Lillhärdal, 1466 utbrutet Överhogdal, mellan 1566 och 1588 utbrutet Älvros, 1798, utbrutet Linsell.
Län
Jämtlands
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län, har även haft en del (Fågelsjö) i Kopparbergs län, delen nu i Hamra och Gävleborgs län.
Övrigt
födelser vid Svegs lasarett 1926-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.
Pastorat
före 1400 eget, sedan Sveg och Hede, 1407-1466 Sveg, Hede och Lillhärdal, 1466-slutet av 1400-talet Sveg, Hede, Lillhärdal och Överhogdal (allt kallat Härjedals pastorat), sedan -1564 Sveg, Lillhärdal
Husförhörslängd
(1791), 1870-
Arkiv
1870-03-08 stor del förstörd vid eldsvåda.

Administrativ historik

Namn
Sveg
Geo-id
236101001
Tid
0 - 1797
succ
Sveg 236101000
1798 - 9999
succ
Linsell 236102000
1798 - 9999
Namn
Sveg
Geo-id
236101000
Tid
1798 - 9999
pre
Sveg 236101001
0 - 1797