Ljusnarsberg

Forkod
186471
Namn
Ljusnarsberg
Alias
Nya Kopparberg
Indelning
1624 utbruten ur Lindesberg (se ), 1892 del till Grängesberg-Hörkens kapellag, 1904 utbrutet Hörken som församling, 1927-01-01 införlivat Hörken men fortfarande skild kyrkobokföring, 1951-01-01 indela
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län, 1938-01-01 överfört smärre områden från Grangärde i Kopparbergs län till Ljusnarsberg i Örebro län, 1941-01-01 överfört ett mycket litet område från N
Länkar
Linde
Övrigt
födelser vid Ljusnarsbergs sjukstuga 1931-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.
Pastorat
16241635 Linde, 1635-1903 eget, 1904-1926 Nya Kopparberg och Hörken, 1927- eget.
Husförhörslängd
1708-

Administrativ historik

Namn
Ljusnarsberg
Geo-id
186471000
Tid
1624 - 9999