Lockarp

Forkod
128000
Namn
Lockarp
Indelning
1983-01-01 uppgått i Oxie.
Län
Skåne
Pastorat
förr Lockarp och Fosie, omkring 1622-1938 Fosie, 1939-1982-12-31 Bunkeflo.
Husförhörslängd
(1799), 1813-1982.

Administrativ historik

Namn
Lockarp
Geo-id
128014003
Tid
0 - 1982
succ
Oxie 128014000
1983 - 9999