Ludvika

Forkod
208501
Namn
Ludvika
Indelning
omkring 1652 utbrutet som kapellag under Grangärde.
Län
Dalarnas
Övrigt
födelser vid Ludvika lasarett 1929-1946 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet.
Pastorat
-1863 Grangärde, 1863-05-01- (beslut 1853-06-20) eget.
Husförhörslängd
1789-.
Arkiv
dispensarkiv, allt i Ludvika; 1918-1962 böckerna delade på stad och landskommun.

Administrativ historik

Namn
Ludvika
Geo-id
208501000
Tid
1652 - 9999
pre
Grangärde 208503001
0 - 1651