Lungsund

Forkod
176003
Namn
Lungsund
Indelning
1643 utbruten ur Kroppa.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
1643-1936 Kroppa, 1937(beslut 192-2-06-30 och 1935-09-13)-1961 eget, 1962- Lungsund och Bjurtjärn.
Husförhörslängd
(1733), 1750-

Administrativ historik

Namn
Lungsund
Geo-id
176003000
Tid
1643 - 9999
pre
Kroppa 178206001
1624 - 1642