Kroppa

Forkod
178206
Namn
Kroppa
Indelning
1624 utbruten ur Färnebo, 1643 utbrutet Lungsund, 1944-01-01 indelad två kbfd: Kroppa kbfd och Storförs kbfd, 1960-01-01 utbrutet Storfors, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts.
Län
Värmlands
Pastorat
1624-1642 eget, 1643-1936 Kroppa och Lungsund, 1937(beslut 1922-06-30 och 1935-09-13)-1959 eget, 1960-1961 Kroppa och Storfors, 1962- eget.
Husförhörslängd
(1738), 1751-.

Administrativ historik

Namn
Kroppa
Geo-id
178206001
Tid
1624 - 1642
pre
Färnebo 178201002
1611 - 1623
succ
Kroppa 178206002
1643 - 1959
succ
Lungsund 176003000
1643 - 9999
Namn
Kroppa
Geo-id
178206002
Tid
1643 - 1959
pre
Kroppa 178206001
1624 - 1642
succ
Storfors 176001000
1960 - 9999
succ
Kroppa 178206000
1960 - 9999
Namn
Kroppa
Geo-id
178206000
Tid
1960 - 9999
pre
Kroppa 178206002
1643 - 1959