Lysekil

Forkod
148401
Namn
Lysekil
Indelning
omkring 1700 utbruten ur Lyse som kapellförsamling.
Län
Västra Götalands
Övrigt
födelser vid Röda korsets förlossningshem 1932-1937 samt Lysekils sjukstuga 1937-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1901 Bro, 1901-05-01-1961 eget, 1962- Lysekil och Lyse.
Husförhörslängd
1834-

Administrativ historik

Namn
Lysekil
Geo-id
148401000
Tid
1700 - 9999
pre
Lyse 148402001
0 - 1699