Lyse

Forkod
148402
Namn
Lyse
Indelning
omkring 1700 utbrutet Lysekil.
Län
Västra Götalands
Länkar
Brastad
Övrigt
om pastorat, se även under .
Pastorat
-1922 Bro, 1922-05-01-1961 eget, 1962- Lysekil.
Husförhörslängd
1834-.

Administrativ historik

Namn
Lyse
Geo-id
148402001
Tid
0 - 1699
succ
Lysekil 148401000
1700 - 9999
succ
Lyse 148402000
1700 - 9999
Namn
Lyse
Geo-id
148402000
Tid
1700 - 9999
pre
Lyse 148402001
0 - 1699