Malingsbo

Forkod
206100
Namn
Malingsbo
Indelning
omkring 1650 bildat som kapellag under Söderbärke, 1708 utbruten ur Söderbärke, 1970-01-01 uppgått i Söderbärke.
Län
Dalarnas
Pastorat
-1863 Söderbärke, 1863-0501-1961 eget, 1962-1969 Söderbärke.
Husförhörslängd
1746-1969.

Administrativ historik

Namn
Malingsbo
Geo-id
206102003
Tid
1708 - 1969
pre
Söderbärke 206102001
0 - 1707
succ
Söderbärke 206102000
1970 - 9999