Söderbärke

Forkod
206102
Namn
Söderbärke
Alias
Bärke
Indelning
1708 utbrutet Malings bo, 1970-01-01 införlivat Malingsbo.
Län
Dalarnas
1940-01-01 överfört Årnebodelen av Kottarstäkten från Norberg i Västmanlands län till Söderbärke i Kopparbergs län, 1941-01-01 överfört Ulvsbo från Söderbärke i Kopparbergs län till Västanfors i Västm
Pastorat
-1646 Bärke pastorat (Söderbärke och Norrbärke), 1646-1708 eget, 1708-1863 Söderbärke och Malingsbo, 1863-05-01-1961 eget, 1962-1969 Söderbärke och Malingsbo, 1970- eget.
Husförhörslängd
omkring 1690-.

Administrativ historik

Namn
Söderbärke
Geo-id
206102001
Tid
0 - 1707
succ
Malingsbo 206102003
1708 - 1969
succ
Söderbärke 206102002
1708 - 1969
Namn
Söderbärke
Geo-id
206102002
Tid
1708 - 1969
pre
Söderbärke 206102001
0 - 1707
succ
Söderbärke 206102000
1970 - 9999
Namn
Malingsbo
Geo-id
206102003
Tid
1708 - 1969
pre
Söderbärke 206102001
0 - 1707
succ
Söderbärke 206102000
1970 - 9999
Namn
Söderbärke
Geo-id
206102000
Tid
1970 - 9999
pre
Malingsbo 206102003
1708 - 1969
pre
Söderbärke 206102002
1708 - 1969