Malma

Forkod
198300
Namn
Malma
Indelning
1593 utbrutet Malma fjärding (Hed), 1943-01-01 uppgått i Bro-Malma (Kolsva).
Län
Västmanlands
Övrigt
Malma fjärding (Hed) var pastorat på försök (
Pastorat
tidigare eget, sedan Malma och Hed, 1648-1942 eget.
Husförhörslängd
1742-1942.

Administrativ historik

Namn
Malma
Geo-id
198304002
Tid
0 - 1942
succ
Kolsva 198304000
1943 - 9999