Kolsva

Forkod
198304
Namn
Kolsva
Alias
Bro, Bro-Malma, Bro-Malma norra kbfd
Indelning
1943-01-01 införlivat Malma och indelad i två kbfd: Bro-Malma norra kbfd och Bro-Malma södra kbfd (ej lika med de tidigare församlingarna), 1961-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Västmanlands
Övrigt
Kolsva kyrka ligger inom förutvarande Malma församling.
Pastoratskod
50302
Pastorat
-1970 eget, 1971- Kolsva, Himmeta och Västra Skedvi.
Husförhörslängd
1725-.

Administrativ historik

Namn
Bro
Geo-id
198304001
Tid
0 - 1942
succ
Kolsva 198304000
1943 - 9999
Namn
Malma
Geo-id
198304002
Tid
0 - 1942
succ
Kolsva 198304000
1943 - 9999
Namn
Kolsva
Geo-id
198304000
Tid
1943 - 9999
pre
Bro 198304001
0 - 1942
pre
Malma 198304002
0 - 1942