Malmberget

Forkod
252306
Namn
Malmberget
Indelning
1962-01-01 utbruten ur Gällivare, motsvarande Malmbergets kbfd.
Län
Norrbottens
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1928-.

Administrativ historik

Namn
Malmberget
Geo-id
252306000
Tid
1962 - 9999
pre
Gällivare 252371001
1742 - 1961