Malmön

Forkod
142702
Namn
Malmön
Indelning
1909-01-01 utbruten ur Askum.
Län
Västra Götalands
Pastorat
1909-01-01-1917 Tossene, 191705-01- Kungshamn.
Husförhörslängd
1907-.

Administrativ historik

Namn
Malmön
Geo-id
142702000
Tid
1909 - 9999
pre
Askum 142703002
1772 - 1908