Askum

Forkod
142703
Namn
Askum
Indelning
1772-02-20 utbrutet Kungshamn, 1909-01-01 utbrutet Malmön.
Län
Västra Götalands
Övrigt
förväxla ej med Askim.
Pastorat
  • 1917 Tossene, 1917-05-01 - Kungshamn.
Husförhörslängd
1898-.
Arkiv
större delen förstörd 1898, vissa böcker 1972-1982 förvaras i Kungshamn efter gränsändring.

Administrativ historik

Namn
Askum
Geo-id
142703001
Tid
0 - 1771
succ
Askum 142703002
1772 - 1908
succ
Kungshamn 142701001
1772 - 1923
Namn
Askum
Geo-id
142703002
Tid
1772 - 1908
pre
Askum 142703001
0 - 1771
succ
Malmön 142702000
1909 - 9999
succ
Askum 142703000
1909 - 9999
Namn
Askum
Geo-id
142703000
Tid
1909 - 9999
pre
Askum 142703002
1772 - 1908