Maria Magdalena

Forkod
18013
Namn
Maria Magdalena
Alias
Maria, Sankta Maria Magdalena, Södermalm
Indelning
1591-07-25 utbruten ur Storkyrkoförsamlingen, 1654 utbrutet Katarina, omkring 1815 utbrutet Kronospinnhuset (se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm), 1889 införlivat Straff- och arbetsfängelset å L
Län
Stockholms
Övrigt
födelser vid Södra BB 1865-1946 införda i särskild födelsebok på stadsarkivet.
Pastorat
1591-07-25-1924 eget, 1925-01-01-04-30 Maria Magdalena och Högalid, 1925-05-01- eget.
Husförhörslängd
1737-1878.

Administrativ historik

Namn
Maria magdalena
Geo-id
18013001
Tid
0 - 1653
succ
Katarina 18015001
1654 - 1916
succ
Maria magdalena 18013002
1654 - 1924
Namn
Maria magdalena
Geo-id
18013002
Tid
1654 - 1924
pre
Maria magdalena 18013001
0 - 1653
succ
Maria magdalena 18013000
1925 - 9999
succ
Högalid 18014000
1925 - 9999
Namn
Maria magdalena
Geo-id
18013000
Tid
1925 - 9999
pre
Maria magdalena 18013002
1654 - 1924