Askersund

Forkod
188201
Namn
Askersund
Indelning
1643 utbruten ur Askersund (landsförsamlingen), 1965-01-01 införlivat Askersunds landsförsamling.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Övrigt
födelser vid Askersunds Sjukstuga 1945-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoArkiv:et.
Pastorat
1643-1961 eget, 1962-1964 Askersunds stadsförsamling och Askersunds landsförsamling, 1965eget.
Husförhörslängd
1752-.

Administrativ historik

Namn
Askersund (t-län)
Geo-id
188201001
Tid
0 - 1642
succ
Askersunds lands 188201003
1643 - 1964
succ
Askersunds stads 188201002
1643 - 1964
Namn
Askersunds stads
Geo-id
188201002
Tid
1643 - 1964
Namn
Askersunds lands
Geo-id
188201003
Tid
1643 - 1964
Namn
Askersund (t-län)
Geo-id
188201000
Tid
1965 - 9999
pre
Askersunds lands 188201003
1643 - 1964
pre
Askersunds stads 188201002
1643 - 1964