Möja

Forkod
12002
Namn
Möja
Indelning
före 1638 utbruten ur Värmdö som kapellförsamling, 1922-07-21 annexförsamling.
Län
Stockholms
Pastorat
-1961 Värmdö, 1962- Djurö.
Husförhörslängd
1746-.

Administrativ historik

Namn
Möja
Geo-id
12002000
Tid
1638 - 9999
pre
Värmdö 12001002
1635 - 1637