Mölltorp

Forkod
163703
Namn
Mölltorp
Indelning
1831-08-06 utbrutet Vanäs (Karlsborgs garnisonsförsamling), 1885 utbrutet Karlsborg.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Ransberg.
Husförhörslängd
1768-.
Arkiv
tidigt särskilda böcker för Karlsborg.

Administrativ historik

Namn
Mölltorp
Geo-id
163703001
Tid
0 - 1884
succ
Karlsborg 163701000
1885 - 9999
succ
Mölltorp 163703000
1885 - 9999
Namn
Mölltorp
Geo-id
163703000
Tid
1885 - 9999
pre
Mölltorp 163703001
0 - 1884