Möne

Forkod
158404
Namn
Möne
Indelning
1989-01-01 införlivat Södra Vånga.
Län
Älvsborgs
Pastorat
förr troligen Möne och Vånga, omkring 1400-1988 Hällstad, 1989- Södra Ving.
Husförhörslängd
(1766), 1800-.

Administrativ historik

Namn
Möne
Geo-id
158404001
Tid
0 - 1988
succ
Möne 158404000
1989 - 9999
Namn
Södra vånga
Geo-id
158404002
Tid
0 - 1988
succ
Möne 158404000
1989 - 9999
Namn
Möne
Geo-id
158404000
Tid
1989 - 9999
pre
Möne 158404001
0 - 1988
pre
Södra vånga 158404002
0 - 1988