Nättraby

Forkod
108018
Namn
Nättraby
Indelning
1888-05-01 utbrutet Aspö.
Län
Blekinge
Pastorat
-1888 eget, 1888-05-01-1961 Nättraby, Aspö och Hasslö, 1962Nättraby och Hasslö.
Husförhörslängd
(1683), 1814-.

Administrativ historik

Namn
Nättraby
Geo-id
108018001
Tid
0 - 1887
succ
Aspö (k-län) 108004000
1888 - 9999
succ
Nättraby 108018000
1888 - 9999
Namn
Nättraby
Geo-id
108018000
Tid
1888 - 9999
pre
Nättraby 108018001
0 - 1887