Nederkalix

Forkod
251401
Namn
Nederkalix
Alias
Kalix
Indelning
1400-talet utbruten ur Luleå (nu Nederluleå), 1637 utbrutet Överkalix, 1909-05-01 (beslut 1899-04-07 och 1909-03-26) utbrutet Töre.
Län
Norrbottens
-1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län.
Övrigt
födelser vid Kalix lasarett 1942-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.
Pastorat
-1637 eget, 1637-1644 Kalix och Överkalix, 1644-04-18- eget.
Husförhörslängd
(1732), 1770-.

Administrativ historik

Namn
Nederkalix
Geo-id
251401001
Tid
0 - 1636
succ
Nederkalix 251401002
1637 - 1908
succ
Överkalix 251301000
1637 - 9999
Namn
Nederkalix
Geo-id
251401002
Tid
1637 - 1908
pre
Nederkalix 251401001
0 - 1636
succ
Nederkalix 251401000
1909 - 9999
succ
Töre 251471000
1909 - 9999
Namn
Nederkalix
Geo-id
251401000
Tid
1909 - 9999
pre
Nederkalix 251401002
1637 - 1908